Test kompetencyjny: Test kompetencji zawodowych – Współpraca i relacje z ludźmi – przykład

Test kompetencji zawodowych powstał na podstawie modelu kompetencyjnego obowiązującego w firmie. Bada przyswojenie przez pracowników kompetencji z grupy Współpraca i relacje z ludźmi.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak napisać test kompetencyjny lub model kompetencyjny, sprawdź to za darmo na stronie JakNapisac.com w artykułach: Jak napisać test kompetencyjny? i Jak napisać model kompetencyjny? Poniższy przykład testu kompetencyjnego powstał według wytycznych tam zawartych.

Na przykład składają się cztery części:

  1. Opis kompetencji i budowa skali obserwacji zachowań;
  2. Właściwy test kompetencyjny;
  3. Rozwiązanie testu kompetencyjnego;
  4. Interpretacja wyników.

Pierwsza, trzecia i czwarta część służą osobie, która skonstruowała test oraz go ocenia. Część drugą należy przekazać do wypełnienia badanemu pracownikowi lub kandydatowi.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przygotowanie testu kompetencyjnego zobacz tutaj.

Kompletny przykład: Test kompetencji zawodowych – Współpraca i relacje z ludźmi

Okładka

Test kompetencji zawodowych - Współpraca i relacje z ludźmi - przykład

Spis rzeczy

Spis rzeczy


1. Kompetencje i budowa skali obserwacji zachowań
2. Test kompetencyjny
3. Rozwiązanie testu kompetencyjnego
4. Interpretacja wyników
Spis tabel

1. Kompetencje i budowa skali obserwacji zachowań

1. Kompetencje i budowa skali obserwacji zachowań

Grupa: Współpraca i relacje z ludźmi

Badane kompetencje:

  1. Komunikatywność i otwartość – skuteczne przekazywanie informacji, słuchanie innych i rozumienie ich potrzeb, stwarzanie atmosfery otwartości i skupienia na rozmówcy;

  2. Przekonywanie i argumentowanie – umiejętność obrony własnego stanowiska, a także przekonania innych do wyrażenia zgody lub podjęcia określonego działania;

  3. Praca w zespole – umiejętność współpracy z innymi członkami zespołu, udzielanie im wsparcia w celu realizacji wspólnych zadań;

  4. Radzenie sobie z konfliktami – umiejętność radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w sposób konstruktywny.

Do każdej z kompetencji przyporządkowano po 4 pytania.

Tab. 1. Poziomy opanowania kompetencji

Zachowanie
Poziom opanowania
1 – niski 2 – średni 3 – wysoki
Kompetencja: Komunikatywność i otwartość
……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *