McDougall, William

W języku angielskim psychologizm znalazł najpełniejszy wyraz w głośnych kiedyś pracach oksfordzkiego psychologa, pracującego od 1920 roku na amerykańskim Uniwersytecie Harvarda – Williama McDougalla ...