Relacja ankieter-respondent

Relacja ankieter-respondent

Przeprowadzenie badań społecznych wymaga wzajemnego komunikowania się pomiędzy badaczem a badanym. W sytuacji np. wywiadu kwestionariuszowego, a więc kiedy możliwa jest wymiana informacji pomiędzy pr...

Metryczka

Metryczka Możemy mówić o: metryczce respondenta; metryczce próby; metryczce ankietera. Jeśli kwestionariusz jest wypełniany przez ankietera, można zamieścić z tyłu kwestionariusza metryczkę próby i a...