Sekta

Sektą jest nazywany pewien wzorzec relacji społecznych panujący w grupie. Istotą tych relacji jest zależność od innych członków grupy i od przywódcy. Jest to zależność całkowita lub prawie całkowita....

Religijność ludowa

Religijność ludowa – w literaturze przedmiotu na określenie zjawiska religijności ludowej często używa się zamiennie takich terminów, jak: „pobożność ludowa”, „katolicyzm ludo...

Kult maryjny

Kult maryjny został zatwierdzony przez Sobór w Efezie, w 431 roku. Wtedy to pierwszy raz, uroczyście przyznano, że Maryja jest Matką Boga, że wydała na świat Jezusa Chrystusa, który przez nią stał si...