Konferencja pt. Religia a państwo i prawo

Religia a państwo i prawo

Center For American Studies oraz Center For European Studies zapraszają do udziału w konferencji pt. Religia a państwo i prawo, która odbędzie się 10 kwietnia 2021 między 9.00 a 19.00 w formie online...

Ikony: obrazy pełne symboli

Są wspaniałymi dziełami sztuki, a na ziemiach polskich stanowią jednocześnie najcenniejsze pamiątki związane z kulturą Bojków i Łemków. Ikony to bezcenne skarby. Można je ujrzeć zarówno w muzeach, ja...

Polaków związki z lokalną parafią

Wprawdzie poczucie więzi z parafią wciąż pozostaje stosunkowo silne (deklaruje je 66% ankietowanych), jednak od 2005 roku systematycznie słabnie. Obecnie jest najniższe od początku lat dziewięćdziesi...