Ikony: obrazy pełne symboli

Są wspaniałymi dziełami sztuki, a na ziemiach polskich stanowią jednocześnie najcenniejsze pamiątki związane z kulturą Bojków i Łemków. Ikony to bezcenne skarby. Można je ujrzeć zarówno w muzeach, ja...

Polaków związki z lokalną parafią

Wprawdzie poczucie więzi z parafią wciąż pozostaje stosunkowo silne (deklaruje je 66% ankietowanych), jednak od 2005 roku systematycznie słabnie. Obecnie jest najniższe od początku lat dziewięćdziesi...

Islam: podstawowe zasady wiary

Ta wielka religia ma rzesze wyznawców na całym świecie. Islam to religia, z którą można się spotkać nie tylko w świecie arabskim, ale i w Ameryce oraz w Europie. Jakie są jej zasady? Podstawowe zasad...

Robert Tekieli. Zmanipuluje Cię, kochanie

Już na samym wstępie Robert Tekieli odziera nas ze złudzeń dzisiejszego świata. Jesteśmy w nim niewolnikami, bezwolnymi owieczkami sytemu i powinniśmy być tego świadomi. Czytanie książki już od pierw...