Partia Razem – inicjatywy ustawodawcze

Partia Razem – inicjatywy ustawodawcze

Partia Razem jest stosunkowo młodym ugrupowaniem, propagującym postulaty lewicowe. Jej przewodniczący – Adrian Zandberg z polityką związany jest już niemalże od 20 lat. W 2017 r. działalność Pa...