Metoda biograficzna

Metoda biograficzna (inaczej metoda dokumentów osobistych) należy do metod badań jakościowych. Tradycyjnie rozumie się przez nią analizę pamiętników, wspomnień, czy innych dokumentów o charakterze os...

Wywiad fokusowy

Artykuł dotyczy wywiadu fokusowego. Składa się on z pewnych etapów, które warto poznać, a także wiedzieć jak powinien zachowywać się w jego trakcie moderator. Wywiad fokusowy Wywiad fokusowy, to inac...

Wywiad jakościowy: teoria i praktyka

W artykule omówiono czym jest wywiad jakościowy, jakie występują jego rodzaje i w jaki sposób go przeprowadzić. Postaraj się też nie popełniać typowych błędów, które zdarzają się osobom bez odpowiedn...