Marks, Karol Henryk

5 maja 1818 roku w Trewirze przyszedł na świat Karol Marks. Pochodził z rodziny żydowskiej, która szczyciła się długą tradycją rabiniczną, zarówno ze strony matki, jak i ojca, gdyż jego dziadowie byl...