Konspekt pracy magisterskiej pt. Rozwiązywanie konfliktów politycznych na szczeblu samorządowym po 2014 r.

KONFLIKT w ujęciu interdyscyplinarnym

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w konferencji pt. KONFLIKT w ujęciu interdyscyplinarnym, która odbędzie się 20 marca 2020 roku w Bydgoszczy. Co...

Konflikty etniczne w Europie

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji pt. Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunk...

Konflikty w XXI wieku

Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktorancką Konferencji pt. Konflikty w XXI wieku, która odbędzie się 19 m...
Konflikt społeczny

Konflikt społeczny

Konflikt społeczny – oznacza sytuację, w której dochodzi do zderzenia się sprzecznych interesów, postaw, wartości jednostek lub grup. Zaistnieje tam gdzie istnieją dwie, nastawione do siebie wr...