Człowiek w ewolucyjnej perspektywie

Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji wraz z Uniwersytetem Wrocławskim zapraszają do udziału w konferencji pt. Człowiek w ewolucyjnej perspektywie, która odbędzie się w dniach 23-25 paździe...

Konfrontacje

Koło Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytet Wrocławski zaprasza do udziału w konferencji pt. Konfrontacje, która odbędzie się w dniach 10- 11 grudnia 2014 r. we Wrocławiu. Tematyka: 1. Sztuka i nauka...