Konferencja pt. Liderzy Zarządzania Uczelnią

Liderzy Zarządzania Uczelnią

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” i firma doradcza PCG Polska zapraszają do udziału w konferencji pt. Zarządzanie uczelniami w warunkach międzynarodowej konkurencji, która odbędzie się w ...
Konferencja pt. Geopolityka w XX i XXI wieku

Geopolityka w XX i XXI wieku

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Akademia Obrony Narodowej oraz Uczelnia Łazarskiego zapraszają do udziału w konferencji pt. Geopolityka w XX i XXI wieku, która odbędzie się 27 p...
Konferencja Retoryka wizerunku medialnego

Retoryka wizerunku medialnego

Polskie Towarzystwo Retoryczne oraz Wydział Nauk Społecznych SGGW zapraszają do udziału w konferencji pt. Retoryka wizerunku medialnego, która odbędzie się w dniach 5‑6 listopada 2015 roku w Warszawi...