Polska niepodległość - droga do wolności

Obywatel – wzór, model, postawy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w konferencji pt. Obywatel – wzór, model, postawy, która odbędzie się 14 października 2016 r. w Poznaniu. Maria Ossowska w artyk...
Sport w socjologii. Socjologia o sporcie

Sport w socjologii. Socjologia o sporcie

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. Sport w socjologii. Socjologia o sporcie, która odbędzie się w dniach 2...
Konferencja Język polski jako nośnik tożsamości

Język polski jako nośnik tożsamości

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych zapraszają na V Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Polonijną Język polski ja...