Mass media we współczesnym świecie

​Instytut Nauk Społecznych oraz Instytut Dietetyki Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zaprasza do udziału w VII Międzynarodowej E-konferencji Naukowej z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU –...
Konferencja pt. Edukacja w zglobalizowanym świecie

Edukacja w zglobalizowanym świecie

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zaprasza do udziału w III Międzynarodowej E-konferencji Naukowej z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU – DYLEMATY I WYZWANIA, EDU...
Lifelong Learning

Lifelong Learning

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zaprasza do udziału w II Międzynarodowej E-konferencji Naukowej z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU – DYLEMATY I WYZWANIA LIFEL...