Popper, Karl Raimund

Karl Raimund Popper urodził się w Wiedniu w 1902 roku. Studiował matematykę, fizykę, psychologię, pedagogikę, historię muzyki i filozofię na Uniwersytecie Wiedeńskim w latach 1918 – 1928. Jednocześni...