Górale Połonin: Bojkowie i ich kultura

Nazywani „Góralami Połonin”, są dość tajemniczą i mało znaną grupą etniczną. Bojkowie, czyli ludność pochodzenia rusińskiego i wołoskiego, stanowią ciekawy temat, któremu bez wątpienia warto poświeci...

Łemkowie jako mniejszość etniczna

Łemkowie według polskiego prawa są zaliczani do mniejszości etnicznych. W rozumieniu ustawy z 6 stycznia 2005 roku mniejszością etniczną jest grupa obywateli spełniająca łącznie następujące warunki: ...