Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Trzydzieści pięć lat po wprowadzeniu stanu wojennego obserwujemy początki procesu instytucjonalizacji wiedzy o tym okresie i zmiany źródeł informacji. Wprawdzie głównym źródłem wiedzy są dla Polaków ...
Opinie o CETA

Opinie o CETA

Stosunek Polaków do podpisanej niedawno umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą (CETA) nie jest jednoznacznie ani pozytywny, ani negatywny. Więcej osób określa się jednak jako jej...
Polscy rodzice inwestują w dzieci

Polscy rodzice inwestują w dzieci

Kwestia finansowania przez rodziców mających dzieci w wieku szkolnym różnego typu zajęć edukacyjnych lub ogólnorozwo- jowych jest przedmiotem badań CBOS od roku 1998. Dotychczas duża część rodziców n...
Polacy dumni ze swojej narodowości

Polacy dumni ze swojej narodowości

Porównując w czasie deklaracje poczucia dumy i wstydu z przynależności narodowej można zauważyć, że o ile odsetek respondentów wstydzących się swojej narodowości pozostaje w miarę stabilny (od roku 2...
Autorytet internetu w kwestiach medycznych

Autorytet internetu w kwestiach medycznych

Wprawdzie większość respondentów ma duże zaufanie do lekarzy, u których się leczy, jednak niemal sześciu na dziesięciu użytkowników internetu (59%, czyli 40% ogółu badanych) twierdzi, że zdarza im si...

Kwartalny bilans nastrojów społecznych

W badaniach CBOS wskaźnikami nastrojów społecznych są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych ich ...
Czy zakazać handlu w niedzielę?

Czy zakazać handlu w niedzielę?

Projekt wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę ma prawie dwukrotnie więcej zwolenników (61%) niż przeciwników (32%). Stosunek do tej propozycji w największym stopniu różnicuje religijność. Im częstsz...