Zadowolenie z życia

Zadowolenie z życia

W ostatnich dwóch latach poziom zadowolenia z życia jest najwyższy od 1994 roku, kiedy po raz pierwszy zapytaliśmy o to Polaków. Pod koniec 2016 roku ogólne zadowolenie z całego życia deklarowało nie...
Roczny bilans nastrojów społecznych

Roczny bilans nastrojów społecznych

oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych ich gospodarstw domowych. W roku 2016, podobnie jak w latach pop...
Praca obcokrajowców w Polsce

Praca obcokrajowców w Polsce

W stosunku do ubiegłej dekady przybyło badanych znających osobiście mieszkających w naszym kraju cudzoziemców (wzrost z 26% w 2010 roku do 33%) – najczęściej obywateli Ukrainy (zna ich 17%, w 2010 ro...
Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Trzydzieści pięć lat po wprowadzeniu stanu wojennego obserwujemy początki procesu instytucjonalizacji wiedzy o tym okresie i zmiany źródeł informacji. Wprawdzie głównym źródłem wiedzy są dla Polaków ...
Opinie o CETA

Opinie o CETA

Stosunek Polaków do podpisanej niedawno umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą (CETA) nie jest jednoznacznie ani pozytywny, ani negatywny. Więcej osób określa się jednak jako jej...
Polscy rodzice inwestują w dzieci

Polscy rodzice inwestują w dzieci

Kwestia finansowania przez rodziców mających dzieci w wieku szkolnym różnego typu zajęć edukacyjnych lub ogólnorozwo- jowych jest przedmiotem badań CBOS od roku 1998. Dotychczas duża część rodziców n...
Polacy dumni ze swojej narodowości

Polacy dumni ze swojej narodowości

Porównując w czasie deklaracje poczucia dumy i wstydu z przynależności narodowej można zauważyć, że o ile odsetek respondentów wstydzących się swojej narodowości pozostaje w miarę stabilny (od roku 2...