Stosunek do szczepień przeciw COVID-19

Blisko dwie trzecie dorosłych Polaków (65%) ma pozytywne nastawienie do szczepień przeciw COVID-19, w tym 21% już zaszczepiło się przynajmniej jedną dawką, a 44% chciałoby się zaszczepić. Od kilku mi...

Jak poważny jest problem smogu?

Niemal połowa Polaków (46%) twierdzi, że smog jest poważnym problemem w ich okolicy, w tym około jednej szóstej (16%) postrzega go jako problem bardzo poważny. Mniej niż jedna trzecia badanych (30%) ...

Czy młode Polki są lewicowe?

Niedawno informowaliśmy w komunikacie CBOS, że w 2020 roku odsetek młodych Polaków (18–24 lata) o poglądach lewicowych wzrósł niemal dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku, osiągając najwyższy po...

Szczepienia seniorów

W połowie stycznia rozpoczęła się rejestracja seniorów na szczepienia przeciw COVID-19, a szczepienia tej grupy rozpoczęły się w ostatnim tygodniu stycznia. Zdecydowania większość badanych mających c...

Politycy roku 2020

W ocenie społecznej na miano polityka roku 2020 najbardziej zasłużył premier Mateusz Morawiecki (w odpowiedzi na pytanie otwarte wskazało go 11% badanych), wyprzedzając drugiego w kolejności prezyden...
Jaki był rok 2020?

Jaki był rok 2020?

Pandemiczny rok 2020, zarówno w wymiarze prywatnym, jak i publicznym był w ocenie Polaków znacznie gorszy niż rok poprzedni, a w odniesieniu do Polski i świata był najgorszym rokiem w historii naszyc...

Polacy o warunkowości w budżecie UE

Przywódcy państw unijnych porozumieli się co do powiązania wypłat funduszy unijnych ze stanem praworządności. Wprawdzie kwestia wprowadzenia mechanizmu warunkowości i jego skutków dla naszego kraju n...