Gusta czytelnicze Polaków

Gusta czytelnicze Polaków

Preferencje czytelnicze Polaków ulegają ciągłym zmianom. Świadczyć o tym mogą różnice pomiędzy liczbą respondentów wskazujących na dane gatunki literackie na przestrzeni lat. W latach 2007 i 2011 naj...

Epidemia sprzyja digitalizacji

W tym roku rejestrujemy rekordowy odsetek Polaków korzystających z internetu. Przynajmniej raz w tygodniu online jest niemal trzy czwarte dorosłych (73%), czyli o 5 punktów procentowych więcej niż pr...