Polacy wobec uchodźców z Ukrainy

Polacy są w zasadzie jednomyślni w kwestii przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Przekonanie, że nasz kraj powinien ich przyjmować, wyraża ponad dziewięciu na dziesięciu badanych (94%), w tym niemal trzy...

Udział w kulturze

W roku 2021 skala uczestnictwa Polaków w kulturze, była większa niż rok wcześniej, ale mniejsza niż w przedpandemicznym roku 2019. Ponad jedna trzecia badanych (36%, o 10 punktów procentowych więcej ...
Strategie walki z inflacją

Strategie walki z inflacją

Inflacja w Polsce jest najwyższa od 20 lat. Polacy mają rozmaite strategie radzenia sobie z rosnącymi cenami. Zdecydowana większość ogranicza wydatki na codzienne zakupy, starając się kupować mniej b...

Polacy o Krajowym Planie Odbudowy

Blisko połowa badanych (49%) uważa, że odwlekanie w czasie przez Komisję Europejską zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy i wypłaty pieniędzy dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy jest niedopuszcz...