Poparcie dla członkostwa Polski w UE

Poparcie dla członkostwa Polski w UE

Kryzys migracyjny i kontrowersje wokół kwotowego podziału uchodźców między poszczególne państwa unijne w niewielkim stopniu wpłynęły na stosunek Polaków do członkostwa naszego kraju w Unii Europejski...
Wybory a sondaż

Wybory a sondaż

Według oficjalnych danych PKW wybory do Sejmu wygrał PiS (37,58% głosów) przed PO (24,09%), komitetem Kukiz’15 (8,81%), Nowoczesną (7,60%), Zjednoczoną Lewicą (7,55%), PSL-em (5,13%), komitetem KORWi...
Uchodźcy czy imigranci?

Uchodźcy czy imigranci?

Wśród Polaków przeważa opinia, że większość przybyszów z Bliskiego Wschodu i Afryki to nie uchodźcy, ale imigranci zarobkowi (39%). Około jednej czwartej (27%) jest przeciwnego zdania – sądzi, że prz...

Jak postrzegamy Niemców

Trzeciego października mija 25. rocznica zjednoczenia Niemiec. Z corocznych badań prowadzonych przez CBOS od ponad dwudziestu lat wynika, że nastawienie Polaków do zachodnich sąsiadów w tym czasie zn...
Bilans nastrojów społecznych

Bilans nastrojów społecznych

W badaniach CBOS wskaźnikami nastrojów społecznych są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych ich ...

Do czego służą telefony komórkowe?

Połowa Polaków (50%) używa smartfona, a nieco większy odsetek (56%) – klasycznego telefonu komórkowego. Łącznie z telefonów komórkowych korzysta 91% dorosłych: dwie piąte (41%) – wyłącznie z klasyczn...
Postawy wobec uchodźców

Postawy wobec uchodźców

Stosunek Polaków do uchodźców jest zróżnicowany w zależności od kraju ich pochodzenia. Przychylne nastawienie częstsze jest do uchodźców z sąsiedniej Ukrainy niż do przybyszów spoza Europy. Co drugi ...