Prywatność w sieci

Prywatność w sieci

Większość internautów (80%) udostępniła w sieci jakieś informacje na swój temat. Dwie piąte (40%) zamieściło je online wyłącznie dla wybranych osób lub firm (instytucji), natomiast pozostali (40%) op...

Polacy niezmiennie za in vitro

W Sejmie głosowany ma być rządowy projekt ustawy o in vitro. Wprawdzie kwestia stosowania zapłodnienia pozaustrojowego wciąż dość wyraźnie dzieli polski parlament, jednak opinia społeczeństwa na ten ...
Polacy za przedłużeniem sankcji

Polacy za przedłużeniem sankcji

Sytuacja na Ukrainie jest nadal bardzo niestabilna, a porozumienia mińskie, z którymi na Zachodzie wiązano spore nadzieje, nie są w pełni realizowane. Nałożone przed rokiem sankcje gospodarcze, które...
Polacy przychylni uchodźcom

Polacy przychylni uchodźcom

Dwudziestego czerwca obchodzony będzie Światowy Dzień Uchodźcy. Zdecydowana większość Polaków (72%) uważa, że Polska powinna włączyć się w międzynarodową ochronę osób uciekających przed konfliktami z...