Do czego służą telefony komórkowe?

Połowa Polaków (50%) używa smartfona, a nieco większy odsetek (56%) – klasycznego telefonu komórkowego. Łącznie z telefonów komórkowych korzysta 91% dorosłych: dwie piąte (41%) – wyłącznie z klasyczn...
Postawy wobec uchodźców

Postawy wobec uchodźców

Stosunek Polaków do uchodźców jest zróżnicowany w zależności od kraju ich pochodzenia. Przychylne nastawienie częstsze jest do uchodźców z sąsiedniej Ukrainy niż do przybyszów spoza Europy. Co drugi ...
Prywatność w sieci

Prywatność w sieci

Większość internautów (80%) udostępniła w sieci jakieś informacje na swój temat. Dwie piąte (40%) zamieściło je online wyłącznie dla wybranych osób lub firm (instytucji), natomiast pozostali (40%) op...