Alienacja polityczna

Alienacja polityczna

W ciągu dwóch miesięcy od poprzedniego badania znacznie zmniejszył się odsetek obywateli twierdzących, że nie ma dla nich znaczenia, czy rządy w kraju są demokratyczne czy niedemokratyczne i – co waż...
Zadowolenie z życia

Zadowolenie z życia

Ponad trzy czwarte Polaków (75,7%) jest generalnie zadowolonych ze swojego życia, przy czym jedna czwarta (25,1%) jest bardzo zadowolona. Co piąty ankietowany (20,3%) twierdzi, że jest z niego średni...
Roczny bilans nastrojów społecznych

Roczny bilans nastrojów społecznych

W naszych badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych ich gos...
Nie ma Wigilii bez karpia

Nie ma Wigilii bez karpia

W kontekście świątecznych przygotowań – zwłaszcza tych kulinarnych – pojawia się pytanie, czy jest jakaś wigilijna potrawa, bez której Polacy nie wyobrażają sobie Świąt Bożego Narodzenia. Badacze CBO...
W poszukiwaniu wyższych zarobków

W poszukiwaniu wyższych zarobków

Co dziesiąty badany (10%) deklaruje gotowość pracy za granicą (3% twierdzi, że już się o nią stara, a 7% zamierza szukać jej w przyszłości). Większość (56%) jako przyczynę tych zabiegów podaje niskie...