Opinie o dopuszczalności aborcji

Opinie o dopuszczalności aborcji

Opinie dotyczące sytuacji, w jakich aborcja powinna być dozwolona, są na ogół zbieżne z obowiązującym prawodawstwem w tym zakresie. Przekonanie o tym, że kobieta powinna mieć możliwość przerwania cią...

Kwartalny bilans nastrojów społecznych

W naszych badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych i...

Wielkanoc

Polacy najczęściej definiują Wielkanoc w kategoriach święta rodzinnego. Dla niespełna połowy badanych święta wielkanocne są przede wszystkim przeżyciem religijnym, a dla ponad dwóch piątych – m...
CBOS: Ile państwa w gospodarce?

Ile państwa w gospodarce?

W ostatnim sondażu CBOS zapytał badanych, za jakim modelem relacji państwo–gospodarka się opowiadają. Ponad połowa badanych (55%) jest zdania, że państwo powinno odgrywać aktywną rolę w gospodarce, n...
CBOS - Aktywności towarzyskie i rodzinne

Aktywności towarzyskie i rodzinne

Trzy czwarte Polaków (75%, o 5 punktów procentowych więcej niż w roku 2014) urządziło w minionym roku przyjęcie dla przyjaciół lub znajomych. Większą popularnością niż w ubiegłym roku i – ogólnie rze...