Sztuczna inteligencja a transhumanizm. Teorie, zastosowania, zagrożenia

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

zaprasza do udziału w konferencji pt.
Sztuczna inteligencja a transhumanizm. Teorie, zastosowania, zagrożenia,

która odbędzie się 15.10.2022 w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, parter – sala 30.

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych na tytułową konferencję naukową.

Człowiek jest istotą niedoskonałą i śmiertelną, a równocześnie inteligentną i twórczą. Jego absolutnie wyjątkowy wynalazek to sztuczna inteligencja, która w wielu dziedzinach zaczęła swego wynalazcę już przewyższać – błyskawicznie dokonuje skomplikowanych obliczeń, rozwiązuje równania, dowodzi twierdzeń. Komputerowi gracze osiągają mistrzowskie wyniki, prześcigając dalece ludzkich odpowiedników. Osobiści asystenci cyfrowi wyręczają pracowników – skłonnych do zmęczenia i błędów – w wielu ważnych zadaniach. Jako istota niedoskonała człowiek nosi w sobie marzenie o doskonałości: poznawczej, cielesnej, sprawczej, moralnej… Transhumanizm pokazuje, że ograniczenia ludzkiego organizmu są przejściowe, że możliwości nasze są większe i że właśnie wchodzimy w kolejny etap ewolucji. Czy w tym dążeniu do doskonałości pomoże nam sztuczna inteligencja i inne współczesne osiągnięcia człowieka? Oto przewodnie pytanie konferencji.

Referaty w postaci artykułów naukowych – które przejdą pozytywnie proces recenzyjny – zostaną opublikowane w czasopiśmie Argument: Biannual Philosophical Journal (70 pkt).

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *