Sztompka, Piotr

Piotr Sztompka (ur. 2 marca 1944 r. w Warszawie) – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera, członek rzeczywisty PAN i PAU, oraz europejskiej i amerykańskiej akademii nauk.

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rok później obronił także pracę magisterską w Instytucie Socjologii UJ. Trzy lata później uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Habilitował się w 1974 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1980 r., a siedem lat później – tytuł profesora zwyczajnego. Od 1994 r. członek korespondent, a od 2002 r. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, należy też do zagranicznych akademii nauk – Academia Europaea (od 1990 r.) i American Academy of Arts and Sciences (zagraniczny członek honorowy od 1996 r.).

Od ukończenia studiów pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1987 r. jako profesor zwyczajny), gdzie kieruje Zakładem Socjologii Teoretycznej. Ponadto kieruje Centrum Analiz Zmian Kulturowych „Europa’89” Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje również w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie.

Wielokrotnie wykładał na uniwersytetach amerykańskich, a także w Meksyku, Argentynie, Australii i uczelniach europejskich. Autor ponad 20 książek i prawie dwustu artykułów naukowych. Publikuje głównie w USA i Wielkiej Brytanii. Jego książki były tłumaczone na 7 języków, wliczając indonezyjski, chiński i japoński, natomiast artykuły naukowe ukazywały się w 13 językach.

Nagrodzony m.in.: Nagrodą Wydziału I PAN im. Leona Krzywickiego (1975), Nagrodą I Stopnia Ministra Edukacji Narodowej (sześciokrotnie), Nagrodą Naukową Prezesa Rady Ministrów (1995 i 2001), New Europe Prize (nagroda 6 centrów badań zaawansowanych w USA i w Europie dla uczonego z Europy Środkowej i Wschodniej,1995). W roku 2006 otrzymał Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (zwaną zwyczajowo „polskim Noblem”). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski (2000). W roku 2006 otrzymał najwyższe wyróżnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego Medal Merentibus. Jest doktorem honoris causa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego (RGSU) w Moskwie (2005 r.) i profesorem honorowym Universidad de Museo Social w Buenos Aires. Od 2002 r. – 2006 r. był prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), przez dwie kadencje (od 1996- 2003) był przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN, ponadto jest członkiem kilkunastu komitetów redakcyjnych czasopism naukowych na całym świecie.

Najważniejsze książki: System and Function, New York 1974: Academic Press; Sociological Dilemmas, New York 1979: Academic Press; Robert K. Merton – An Intellectual Profile, London 1986: Macmillan; Society in Action – The Theory of Social Becoming, Cambridge 1990: Polity Press; The Sociology of Social Change, Oxford 1993: Blackwell (ukazała się także w Hiszpanii, Brazylii i Rosji); Trust – A Sociological Theory, Cambridge 1999: Cambridge University Press.

Źródło:

  1. Daniel Sobczak. Biografia. Prof. Piotr Sztompka, http://www.wsm.edu.pl/fotos/socjologia/Sylwetki/Sztompka.doc (27.08.2010).
  2. Prof. dr hab. Piotr Sztompka, http://www-is.phils.uj.edu.pl/struktura/Pracownicy/szkic.html (27.08.2010).
  3. Sztompka, Piotr. 2004. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *