System

System – pojęcie systemu pochodzi od greckiego systema (połączenie, zestawienie). System jest to zbiór elementów wzajemnie ze sobą powiązanych. Stanowi względnie wyodrębnioną z otoczenia całość. Systemy nigdy nie istnieją w próżni. Wpływa na nie otoczenie.

Systemy są analizowane w szczególności przez ogólną teorię systemów, której jednym z twórców był Ludwig von Bertalanffy (1984), oraz cybernetykę badającą procesy sterowania, a zwłaszcza samosterowania, czyli układy samosterowne, włącznie z organizacjami i społecznościami (por. Encyklopedia socjologii 2002: 140).

BIBLIOGRAFIA
Encyklopedia socjologii. 2002. T. 4. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *