System Miasta – Miasta w Systemie

Instytut Politologii i Europeistyki US, Zespół Badawczy „Państwo, Władza, Polityka Lokalna”

zapraszają do udziału w konferencji pt.

System Miasta – Miasta w Systemie,

która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2017 roku w Szczecinie.

Do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „System miasta. Miasta w systemie” zapraszamy politologów, socjologów, prawników, a także innych specjalistów zajmujących się sprawami miasta w aspekcie zarządzania, rozwoju gospodarczego, infrastrukturalnego i urbanistycznego, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz diagnozowania i przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. W dobie zapowiadanych zmian chcielibyśmy podjąć zagadnienia propozycji ograniczenia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów), roli ugrupowań partyjnych i tzw. komitetów lokalnych w kreowaniu miejskich włodarzy. Biorąc pod uwagę to ostatnie zagadnienie warto byłoby podjąć bardzo istotną w ostatnich latach tematykę ruchów miejskich i ich wpływu na funkcjonowanie mechanizmów władzy lokalnej.

Wspomniane ruchy są z kolei swoistą emanacją aktywności mieszkańców. Chcielibyśmy zatem podjąć zagadnienia związane z partycypacją lokalnych społeczności zarówno w kontekście ich udziału w procesie wyłaniania przedstawicieli władz lokalnych jak również ich aktywności w podejmowaniu wyzwań, przed którymi stają. Interesujące byłoby zatem przyjrzenie się coraz bardziej popularnym budżetom obywatelskim oraz często zapomnianej formie demokracji lokalnej jaką stanowią funkcjonujące w wielu miastach rady osiedli.

Jest oczywiście wiele innych ważkich tematów do analizy, choćby metropolizacja polityki lokalnej, finansowanie usług lokalnych, sposoby aktywizacji mieszkańców gmin i miast do współdecydowania o lokalnych ojczyznach. Wymienione zagadnienia stanowią sugestie, organizatorzy chętnie przyjmą inne zgłoszone propozycje, choć wiodącymi punktami odniesienia dyskusji o polityce lokalnej miast powinny stać się jej instytucje, mechanizmy i aktorzy, a więc elementy składowe miejskiego systemu.

Wszystkie nadesłane referaty zostaną opublikowane (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w kwartalniku Acta Politica Polonica (9 pkt. – www.wnus.edu.pl/ap) lub w recenzowanej pracy zbiorowej.

Zgłoszenia można nadsyłać do 20 kwietnia 2017 r.

Opłata konferencyjna:
– 450 zł (uwzględnia: nocleg z 1. na 2. czerwca, posiłki, publikację po pozytywnej recenzji)
– 350 zł (jw. bez noclegu)

Sekretarze konferencji:
mgr Agnieszka Ignasiak
mgr Jerzy Jureczko
mgr Bartosz Mazurkiewicz
mgr Wojciech Paukszteło
e-mail: miasto@whus.pl
tel. (091) 444 3225

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *