Święta Bożego Narodzenia mniej dostatnie niż ubiegłoroczne

Co dwa lata w grudniowym badaniu pytamy Polaków m.in. o to, czy tegoroczne święta Bożego Narodzenie w ich rodzinie będą równie dostatnie jak poprzednie. Kiedy zadawaliśmy to pytanie w 2019 roku, wyniki pozostawały niemal identyczne jak dwa lata wcześniej – zdecydowana większość badanych (87%) twierdziła, że święta w ich rodzinie będą takie same jak zeszłoroczne. Obecnie odpowiedź ta co prawda wciąż dominuje wśród Polaków (72%), mamy jednak do czynienia z aż 15&#x2011punktowym spadkiem wskazań. Prawie pięciokrotnie wzrósł natomiast odsetek badanych przewidujących, że ich święta będą mniej dostatnie niż przed rokiem – obecnie sądzi tak już niemal co czwarty Polak (23% wobec 5% w 2019 roku). O połowę zmalał też, i tak niewielki przed dwoma laty, odsetek badanych spodziewających się świąt bardziej dostatnich. Te wyraźne zmiany należy zapewne wiązać z niepewną sytuacją gospodarczą, w jakiej znajduje się obecnie nasz kraj.

Przewidywania dotyczące dostatniości świąt są powiązane, co oczywiste, z sytuacją materialną samych badanych. Mniej dostatnich świąt wyraźnie częściej niż pozostali spodziewają się osoby oceniające swoje warunki materialne jako złe (60% wobec 13% wśród osób oceniających je jako dobre), a także o niższych dochodach na osobę w gospodarstwie domowym (do 999 zł – 37% wobec 16% wśród tych z dochodami powyżej 3000 zł per capita). Poza tym ponadprzeciętnie często są to badani, którzy rzadziej biorą udział w praktykach religijnych (30% wśród w ogóle niepraktykujących wobec 15% wśród tych, którzy praktykują kilka razy w tygodniu) oraz deklarują poglądy lewicowe (30% wobec 14% wśród sympatyków prawicy).
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (380) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *