Światopoglądowo – społeczne koncepcje wychowania i edukacji akademickiego Lublina

Katedra Biografistyki Pedagogicznej
Instytutu Pedagogiki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Towarzystwo Kulturalne CZYTELNIA DRAMATU

zapraszają do udziału w
II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.

Światopoglądowo-społeczne koncepcje wychowania i edukacji akademickiego Lublina,

która odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2014 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Konferencja jest adresowana do byłych i obecnych studentów, nauczycieli, wykładowców, pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny nauki, wszystkich, którym bliskie są losy szkół wyższych działających w Lublinie i drogi życiowe i naukowe osób z nimi związanych.

Celem konferencji jest ukazanie bogatych tradycji akademickich Lublina. Już w 1714 roku erygowano w Lublinie seminarium duchowne, w 1918 roku powołano Katolicki Uniwersytet Lubelski, w 1926 roku powstała druga wyższa uczelnia o charakterze teologicznym – jezuickie „Bobolanum”. Żydowską wyższą szkołą wyznaniową była natomiast założona w 1930 roku Lubelska Szkoła Mędrców (Jesziwa), największa uczelnia talmudyczna na świecie,. W 1944 roku nowe władze utworzyły Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. W późniejszych latach powstały Politechnika Lubelska, Akademia Medyczna i Akademia Rolnicza. Po przeobrażeniach ustrojowych 1989 r. w mieście powoływano kolejne uczelnie.

Tematyka:

 1. Biografie lubelskich naukowców;
 2. Lubelscy absolwenci na polskich i zagranicznych uniwersytetach;
 3. Wielokulturowość lubelskiej nauki;
 4. Koncepcje wychowania wywodzące się z lubelskich szkół wyższych (WSD, KUL-u, Jesziwy, UMSC-u, akademii medycznej, rolniczej, politechniki i szkół powstałych po przeobrażeniach ustrojowych);
 5. Życie studenckie w lubelskich szkołach wyższych;
 6. Polityka a działalność lubelskich szkół wyższych;
 7. Nurty teoretyczne i działalność praktyczna lubelskich naukowców;
 8. Konstelacje wyznaniowe nauki w okresie międzywojennym;
 9. Konstelacje wyznaniowo-ideologiczne w okresie powojennym;
 10. Wpływ przełomów historycznych na działalność lubelskich szkól wyższych;
 11. Migracje lubelskich naukowców;
 12. Mapa rozmieszczenia uczelni wyższych w Lublinie;
 13. Międzypokoleniowy przekaz wartości osób związanych z akademickim Lublinem;
 14. Akademicki Lublin jako utopia i heterotopia w biografiach ludzi nauki i studentów.

Zobacz
Zaproszenie

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *