Stypendyści mogą pokazać, jak stypendium zmienia życie

Laureaci stypendiów krajowych lub zagranicznych, organizowanych m.in. przez uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, mogą wziąć udział w konkursie „Sukces zaczyna się od stypendium”. Krótkie filmy lub fotokasty, opisujące zmiany, które wniosło w ich życie stypendium, mogą przesyłać do 24 października.

Organizatorem konkursu „Sukces zaczyna się od stypendium” jest Fundacja Dobra Sieć, a jego partnerem Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

W konkursie mogą wziąć udział byli i obecni stypendyści programów stypendialnych krajowych lub zagranicznych, organizowanych przez uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, firmy i jednostki samorządu terytorialnego, a także finansowanych z funduszy europejskich lub budżetu państwa.

Zadaniem uczestników jest ukazanie tego, jakie możliwości dało im stypendium i jak je wykorzystali, co udział w programie stypendialnym zmienił w ich życiu; opowiedzenie o tym, co zawdzięczają i co osiągnęli dzięki wsparciu stypendialnemu; w jakie działania mogli się włączyć. Zgłoszona do konkursu praca powinna być inspirację dla innych do ubiegania się o stypendia.

Powinni to zrobić za pomocą ogólnodostępnego i opublikowanego w internecie filmu lub fotokast, trwającego od 60 do 90 sekund. Jedna osoba może zgłosić w konkursie tylko jedno zgłoszenie. Praca konkursowa musi być w języku polskim. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 24 października 2016 r. do godz. 12. Formularz karty zgłoszenia jest dostępny do pobrania na stronie www.mojestypendium.pl

W konkursie przewidywane są trzy nagrody główne, ale o ostatecznej liczbie laureatów zadecyduje jury. Nagrodami są czytniki e-booków.

Szczegóły konkursu, w tym kryteria oceny prac, można znaleźć w regulaminie dostępnym na stronie mojestypendium.pl.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *