Studia dla wybitnych

Stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. 21 maja Senat przyjął bez poprawek ustawę, która ma umożliwić realizację programu „Studia dla wybitnych”. Startujący w 2016 roku program to pierwszy publiczny projekt finansowania całości studiów za granicą.

Ustawa umożliwia stworzenie podstawy prawnej do finansowania studiów na najlepszych uczelniach na świecie. Program ruszy w 2016 roku, tak aby umożliwić pokrycie kosztów studentom rozpoczynającym naukę w roku akademickim 2016/2017.

Finansowanie ma dotyczyć studiów na najlepszych uniwersytetach zagranicznych. Zestawienie uczelni zostanie przygotowywane zgodnie z Akademickim Rankingiem Uczelni Świata (ang. Academic Ranking of World Universities) – tzw. rankingiem szanghajskim.

Studenci otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń.

W 2016 roku na „Studia dla wybitnych” ma zostać przeznaczone 18,5 mln zł. Do 2025 roku rząd wyda na program 336 mln zł.

Źródło: www.nauka.gov.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.