Strategie jednostki w cyberprzestrzeni. Immersja, ekstensja czy alternatywa?

Koło Naukowe Socjologiczno-Antropologiczne wraz z Instytutem Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku

zaprasza do udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

Strategie jednostki w cyberprzestrzeni. Immersja, ekstensja czy alternatywa?

która odbędzie się 26 maja 2018 roku w Białymstoku na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB.

Nauki humanistyczne muszą wypracować nowe spojrzenie na coraz bardziej zmieniającą się i komplikującą swój charakter rzeczywistość dialogu, która zmienia rolę „miejsca”, „czasu”, relacji międzyludzkich, więzi społecznych, poczucia bliskości, wymiarów wspólnoty kulturowej oraz jej fundamentalnych wartości.

Bloki tematyczne:

  • refleksja teoretyczna – przegląd możliwości zastosowania poszczególnych teorii, koncepcji i paradygmatów w badaniach cyberprzestrzeni oraz jej wpływu na zmiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach;

  • analiza praktyczna – próba uchwycenia w jaki sposób jednostki, grupy, organizacje, partie czy firmy zachowują się w cyberprzestrzeni na wybranych przypadkach;

  • social media – skupienie uwagi na obecnych w cyberprzestrzeni mediach społecznościowych i ich oddziaływaniu na jednostki;

  • marketing – jak gra rynkowa wpływa na kształtowanie rzeczywistości wirtualnej;

  • pogranicze, jako realna przestrzeń społeczna a określone działania w cyberprzestrzeni.

Zgłoszenia można nadsyłać do 03.05.2018 na adres cyberprzestrzen.knsa@gmail.com.

Opłata za czynny udział wynosi 75 PLN. Organizatorzy planują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w formacie pdf z nadanym numerem ISBN.

Zobacz
Strona wydarzenia
Formularz zgłoszeniowy

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *