Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych UW,
Narodowy Bank Polski

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej,

która odbędzie się w dniach 28 – 29 września 2015 r. w Warszawie.

Tematyka konferencji:

 • Determinanty konkurencyjności Unii Europejskiej,
 • UE i strefa euro wobec procesów społecznych i ekonomicznych gospodarki światowej,
 • Przyszłość Unii Europejskiej, w tym przyszłość Unii Gospodarczo-Walutowej,
 • Czynniki wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej,
 • Ekonomiczne i społeczne zróżnicowania w UE – źródła, konsekwencje, środki zaradcze,
 • Ryzyka ekonomiczne, społeczne i polityczne w Unii Europejskiej i strefie euro,
 • Konkurencyjność UE w gospodarce światowej,
 • Koszty i korzyści uczestnictwa w strefie euro – doświadczenia krajów członkowskich, perspektywy dla Polski,
 • Strategia obecności Polski w UE,
 • Polska a strefa euro,
 • Nierównowagi makroekonomiczne w krajach strefy euro – przyczyny, skutki, mechanizmy naprawcze i regulacyjne,
 • Koszty i korzyści uczestnictwa w strefie euro – doświadczenia krajów członkowskich,
 • Polityki pieniężna w strefie euro i przyszłość wspólnej waluty,
 • Metody i konsekwencje przezwyciężania kryzysu w strefie euro,
 • Europejska integracja walutowa w światowej architekturze finansowej,
 • Wyzwania budżetu i polityki fiskalnej UE,
 • Sytuacja i perspektywy sektora bankowego w UE,
 • Rola sektora bankowego (banków centralnych i banków komercyjnych) w kryzysie ekonomiczno-finansowym – po stronie źródeł kryzysu oraz mechanizmów wychodzenia z kryzysu,
 • Integracja rynków finansowych w UE,
 • Marketingowe, kulturowe, prawne i społeczne uwarunkowania integracji europejskiej.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *