Stosunek Polaków do związków homoseksualnych

Po okresie wzrostu akceptacji zawierania związków przez pary homoseksualne nastąpiło zahamowanie trendu. Obecnie trzy piąte Polaków (60%) nie akceptuje legalizacji związków partnerskich par jednopłciowych, co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do 2017 roku.

Wpływ na aprobatę możliwości zawierania związków jednopłciowych ma bezpośrednia znajomość kogoś o odmiennej orientacji seksualnej. Wśród badanych, którzy osobiście znają geja lub lesbijkę, ponad połowa (54%) uważa, że powinni oni mieć możliwość zawierania formalnych związków partnerskich. W grupie respondentów, którzy nie mają osoby homoseksualnej w gronie znajomych, ten odsetek wynosi zaś 24%, a większość jest przeciwna formalnym związkom jednopłciowym (71%).

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2011–2019 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *