Stosunek do osób niepełnosprawnych

Ponad połowa badanych uważa, że większość ludzi w naszym kraju ma dobry stosunek do osób niepełnosprawnych, co trzeci jest przeciwnego zdania, a jedynie nieliczni nie mają wyrobionej opinii na ten temat.

Opinie na ten temat w dużym stopniu zależą od stopnia znajomości osób niepełnosprawnych, dystansu dzielącego nas od nich – im mniejszy dystans, tym bardziej krytyczne oceny. Wśród badanych nieznających osób niepełnosprawnych przeważa przekonanie, że stosunek większości ludzi w naszym kraju do tych osób jest dobry (68% uważa, że jest on dobry, 22% – że jest zły). Natomiast wśród samych niepełnosprawnych opinie na ten temat są dosyć podzielone – wprawdzie ponad połowa (53%) jest zdania, że to nastawienie jest dobre, lecz ponad dwie piąte (44%) sądzi, iż jest ono niewłaściwe.

Stosunek do osób niepełnosprawnych

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w listopadzie 2017 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *