Stosunek do NATO i opinie o pewności Sojuszu

Przed wiosenną sesją Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, która odbędzie się w Warszawie w dniach 25–28 maja, zapytaliśmy Polaków o ich stosunek do członkostwa naszego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim i związane z tym kwestie dotyczące naszego bezpieczeństwa.

W ostatnim dwudziestoleciu przynależność Polski do NATO popierała zdecydowana większość Polaków, nigdy jednak pronatowskie postawy nie były w polskim społeczeństwie tak rozpowszechnione jak od kwietnia 2014 roku – po „referendum” na Krymie i aneksji tego półwyspu przez Federację Rosyjską. Właśnie wtedy, w stosunku do pomiaru z lutego 2014 roku, grupa Polaków popierających przynależność Polski do NATO zwiększyła się aż o 19 punktów procentowych, do 81%, jednocześnie zaś o 16 punktów zmalał odsetek osób twierdzących, że jest im obojętne, czy nasz kraj jest członkiem NATO czy też nie. Obecnie członkostwo naszego kraju w NATO popiera 79% badanych, przy czym 44% stanowią jego zdecydowani zwolennicy. Sprzeciw wobec przynależności Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego deklarowała zawsze relatywnie niewielka grupa respondentów (obecnie 3%). W zdecydowanej mniejszości pozostają też osoby niepotrafiące zająć stanowiska w tej kwestii.

Po raz kolejny wzrósł odsetek respondentów przekonanych, że Polska może być pewna zaangażowania sojuszników z NATO w ewentualną obronę naszych granic. Obecnie sądzi tak 61% Polaków, o 2 punkty procentowe więcej niż w lutym 2017 roku i tyle samo, ile w maju 2014 roku. Wątpi w to 29% ankietowanych, czyli nieznacznie więcej niż poprzednio (wzrost o 1 punkt).

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w maju 2018 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *