Stosunek do korzystania z rzeczy używanych

Od 2008 roku sposób myślenia Polaków o korzystaniu z rzeczy „z drugiej ręki” całkowicie się zmienił. Odsetek badanych postrzegających wykorzystanie przedmiotów używanych jako przejaw biedy drastycznie zmalał (z 69% do 29%). Upowszechniło się zaś przekonanie, że jest to świadectwem troski o środowisko (wzrost o 18 punktów, z 65% do 83%). Umocniła się zarazem opinia, że korzystanie z rzeczy używanych świadczy o zaradności (84%, wzrost o 8 punktów).

Zsumowane odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak” – Tak
Zsumowane odpowiedzi „Zdecydowanie nie” i „Raczej nie” – Nie

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (374) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.