SPSS – wprowadzanie pytań otwartych, zamkniętych, a także numeru ankiety i ankietera

Z tego artykułu dowiesz się w jaki sposób wprowadzić do programu SPSS treść pytań otwartych i zamkniętych, a także numer ankiety i numer ankietera.

Numer ankiety, numer ankietera

 1. W nazwie wpisz „Nr_ankiety”

 2. Zmień typ zmiennej na Tekstowa i naciśnij OK

  Resztę pozostaw bez zmian. Zrób analogicznie dla numeru ankietera.

Pytania zamknięte

Pytanie zamknięte ma postać, np.

Czy zgadza się Pan/Pani z tezą, że Polacy są pracowici?

1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Raczej się zgadzam
3. Trudno powiedzieć
4. Raczej się nie zgadzam
5. Zdecydowanie się nie zgadzam

 1. W nazwie wpisz P1 (lub inną wartość w zależności od tego które to pytanie)

 2. Wybierz typ zmiennej Numeryczna i potwierdź

 3. Szerokość i Dziesiętne możesz pozostawić bez zmian. Jednak dla wyglądu polecam zmienić Dziesiętne na „0”

 4. W Etykieta wpisz treść pytania: „Czy zgadza się Pan/Pani z tezą, że Polacy są pracowici?”

 5. W Wartości wpisujesz kolejne wartości zmiennej. Kliknij kwadracik

  W Etykiety wartości: wartość – 1, etykieta – zdecydowanie się zgadzam. Następnie Dodaj.

  Dodaj w analogiczny sposób kolejne wartości. Na koniec wciśnij OK.

 6. Kolejna kolumna to Braki danych. Standardowo określa się je jako: 9, 99, 999 itd.

  Jeśli ktoś np. nie udzieli odpowiedzi, albo ankieter nic nie zaznaczy, będziesz mógł/mogła wpisać „9” i w ten sposób dane te nie będą włączane do analizy.

 7. Kolumny i Wyrównanie mają znaczenie estetyczne. Pozostaw je bez zmian
 8. Wybierz Poziom pomiaru. Dla pytania na skali Likerta będzie to skala porządkowa.

  Jednak gdyby powyższe przykładowe pytanie zostało zadane w ten sposób nie byłaby to już skala porządkowa, ale nominalna:

  Czy zgadza się Pan/Pani z tezą, że Polacy są pracowici?

  1. zdecydowanie się zgadzam
  2. raczej się zgadzam
  3. raczej się nie zgadzam
  4. zdecydowanie się nie zgadzam
  5. trudno powiedzieć

  Obydwa powyższe sposoby są poprawne. Obecnie najpopularniejsze jest zadawanie pytania w ten drugi sposób, tzn. odpowiedź „trudno powiedzieć” występuje na końcu i nie jest czytana.

Pytania otwarte – kodowanie

Np.

Jakiej muzyki Pan/Pani najchętniej słucha?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Pytania otwarte są problematyczne jeśli chodzi o wprowadzanie danych do programu SPSS, dlatego odradza się ich stosowania. Jeśli jednak zdecydowałeś/aś się na tego rodzaju pytanie warto pomyśleć nad kluczem kodowym.

 1. W nazwie wpisz P2 (lub inną wartość w zależności od tego które to pytanie)

 2. Wybierz typ zmiennej Numeryczna i potwierdź

  Jeśli wybrałbyś/wybrałabyś typ zmiennej Tekstowa nie dałoby się nic z nią zrobić.

 3. Szerokość i Dziesiętne możesz pozostawić bez zmian. Jednak dla wyglądu polecam zmienić Dziesiętne na „0”

 4. W Etykieta wpisz treść pytania: „Jakiej muzyki Pan/Pani najchętniej słucha?”

 5. W Wartości wpisujesz kolejne wartości zmiennej. Aby można było wprowadzić do SPSS pytanie otwarte, a także interpretować wyniki należy je zakodować, tzn. postarać się pogrupować udzielane przez respondentów odpowiedzi i nadać im wartości.

  Załóżmy, że na postawione wyżej pytanie najczęściej padały odpowiedzi: rock, jazz, pop, muzyka klasyczna, hip hop, punk. Pozostałe odpowiedzi to będą „inne”.

  W Etykiety wartości: wartość – 1, etykieta – rock. Następnie Dodaj. Dodaj w analogiczny sposób kolejne wartości. Na koniec wciśnij OK.

 6. Kolejna kolumna to Braki danych. Standardowo określa się je jako: 9, 99, 999 itd.

  Jeśli ktoś np. nie udzieli odpowiedzi, albo ankieter nic nie zaznaczy, będziesz mógł/mogła wpisać „9” i w ten sposób dane te nie będą włączane do analizy.

 7. Kolumny i Wyrównanie mają znaczenie estetyczne. Pozostaw je bez zmian
 8. Wybierz Poziom pomiaru. Dla tego pytania będzie to skala nominalna.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *