Spadek udziału Polaków w kulturze w 2020 roku

Wybuch pandemii COVID-19 i związane z nim rządowe restrykcje zaowocowały spadkami w wielu obszarach aktywności Polaków. Najsilniejsze piętno odcisnęły jednak na ich uczestnictwie w kulturze. Odsetek Polaków, którzy wybrali się w minionym roku na koncert spadł o 28 punktów procentowych (z 42% do 14%) w stosunku do roku 2019, osiągając tym samym najniższą wartość, jaką do tej pory odnotowaliśmy. O 27 punktów procentowych zmniejszył się z kolei odsetek Polaków, którzy w ubiegłym roku wybrali się do kina (spadek z 53% do 26%), podobne i niższe wyniki odnotowywaliśmy ostatnio w latach 90. W roku 2020 16% Polaków poszło na wystawę, do galerii lub do muzeum (spadek o 17 punktów procentowych), a 9% do teatru (spadek o 12 punktów).

Powyższe wyniki można oczywiście wiązać z tym, że przez znaczną część roku kina, muzea czy teatry były przymusowo zamknięte, a organizacja wydarzeń kulturalnych zakazana. W takiej sytuacji można byłoby się spodziewać wzmożenia tych aktywności kulturalnych, których restrykcje nie obejmowały, jak choćby czytanie książek. Z naszych danych wynika jednak, że czytelnictwo Polaków w 2020 roku utrzymywało się na zbliżonym, a nawet nieco niższym poziomie niż w roku poprzednim. Przynajmniej raz w roku książkę przeczytało dla przyjemności 58% Polaków wobec 61% w roku 2019.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (368) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *