Spadek poziomu obaw związanych z epidemią

Z badania przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia wynika, że większość osób myśli ze spokojem o epidemii COVID-19. W stosunku do poprzedniego pomiaru wzrósł odsetek osób, które nie boją się zakażenia koronawirusem (z 63% w listopadzie do 69% obecnie), a spadł udział badanych, którzy obawiają się zarażenia (z 36% do 31%). Jednak odsetek osób, które bardzo martwią się o swoje zdrowie, zmienia się w najmniejszym stopniu. Spada szczególnie udział tych, którzy trochę się boją koronawirusa (z 28% do 23%).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (392) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 listopada do 11 grudnia 2022 roku na próbie liczącej 1018 osób (w tym: 54,5% metodą CAPI, 29,8% – CATI i 15,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *