Skąd bierze się siła rodziny?

Czy społeczeństwo może istnieć bez rodziny? Czy rodzina przetrwałaby bez społeczeństwa? Dlaczego ludzie tak chętnie je tworzą? Zadając sobie takie pytania, wcale nie jest tak łatwo znaleźć na nie odpowiedź. Czym w ogóle jest rodzina? Po co komu taki twór, przecież istnieje tak wiele różnych innych alternatywnych form życia. Co decyduje o tym, że tak naprawdę właśnie na tą formę życia decyduje się najwięcej osób?

Rodzina jako grupa społeczna

Rodzina tworzy podstawową grupę społeczną całego społeczeństwa. Z perspektywy grupy społecznej przedmiotem zainteresowania jest jej skład czy też styczności społeczne i kontakty. Ważne jest z ilu osób składa się dana rodzina, czy jest ona wielopokoleniowa czy może jest to rodzina mniej liczna, ważne jest też, czy stworzona rodzina to tylko małżeństwo (diada), czy do rodziny dołączyło już kolejne pokolenie – dzieci (małżeństwo z jednym dzieckiem = triada). Spoglądając z tej perspektywy bardzo ważne są styczności i kontakty jakie dana rodzina utrzymuje – czy jest to najbliższa rodzina, przyjaciele, czy krąg sąsiedzki.

Rodzina jako instytucja

Druga i zarazem ostatnia perspektywa rodziny jest chyba najważniejsza. Rodzina jako instytucja społeczna spełnia bardzo ważną rolę w życiu każdego, dosłownie każdego człowieka. Instytucja o której mowa, spełnia określone istotne funkcje, dzięki którym każda jednostka może przystosować się do życia w społeczeństwie. Dwie najważniejsze funkcje spełniane przez rodzinę to:

  1. Prokreacyjna – utrzymanie ciągłości biologicznej;
  2. Socjalizacja jednostki.

Dzięki rodzinie każdy ród może utrzymać ciągłość biologiczną, a przy tym wprowadzać nowe jednostki do społeczeństwa. Funkcja socjalizacyjna jest niemniej ważna. Pozwala odpowiednio dostosować się do wymogów panujących w społeczeństwie narodzonemu potomstwu. Dzięki tej funkcji istota biologiczna staje się istotą społeczną. To na samym początku życia chłopczyk uczy się że jest chłopczykiem, dziewczynka, że jest dziewczynką, tego że nie należy podnosić głosu na rodziców, czy odróżniać dobro od zła. Jest to socjalizacja pierwotna, która trwa do około 12 roku życia. Później wychowanie jednostki przejmują pozostałe instytucje, na przykład szkoła czy kluby sportowe. To właśnie tam dzieci nabywają różne umiejętności do pełnienia ról społecznych w życiu. Jest to socjalizacja wtórna.

Rodzina podstawową komórką społeczną

Czym byłoby społeczeństwo bez rodziny? Prawdopodobnie nie panowałby taki ład i porządek jak obecnie, zdecydowana większość osób miałaby problemy z odpowiednim przystosowaniem do życia w społeczeństwie, a co za tym idzie byłaby zdecydowanie większa grupa osób wyobcowanych, wyalienowanych. To prowadziłoby do większej ilości schorzeń, co finalnie prawdopodobnie miałoby tragiczny skutek. Właśnie dlatego ludzie tak wysoko cenią sobie rodzinę.

/AN/

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *