Sejmowa komisja pozytywnie o projekcie budżetu na naukę i szkolnictwo wyższe w 2020 r.

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży pozytywnie zaopiniowała w czwartek projekt budżetu państwa na 2020 r. w części dotyczącej szkolnictwa wyższego i nauki oraz Polskiej Akademii Nauk.

W projekcie ustawy budżetowej pozytywnie zaopiniowanej przez sejmową komisję na szkolnictwo wyższe i naukę zaplanowano środki w wysokości blisko 30,3 mld zł. W objaśnieniach do projektu czytamy, że w relacji do analogicznej kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2019 r. (wynoszącej blisko 28 mld), nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę wzrastają o prawie 2,3 mld zł, tj. nominalnie o 8,1 proc. Oznacza to, że udział nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę wyniesie 1,28 proc. prognozowanej wielkości PKB.

„Jest to znaczący wzrost” – ocenił w czasie prac komisji Michał Wypij (PiS). Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister nauki Sebastian Skuza przypomniał, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zawiera mechanizmy, które zapewniają stały wzrost nakładów na naukę. „Cała kwota jest waloryzowana z roku na rok w części wskaźnikiem inflacji, a w części prognozowanym wzrostem PKB jeszcze po pomnożeniu przez określony mnożnik, który z roku na roku, jeszcze przez kilka lat się będzie zwiększał” – mówił. Jak wyjaśniał, oznacza to, że kwota wzrostu nakładu na naukę co roku rzędu 700-800 mln zł jest zapewniona.

Julian Srebrny z NSZZ Solidarność UW, powiedział, że związek chciał, aby na samą naukę przeznaczono 1 proc. PKB i co najmniej 1 proc. PKB na szkolnictwo wyższe. „To jest dużo poniżej oczekiwań jakichkolwiek” – ocenił obecny projekt budżetu. Srebrny wskazał, że prawie 4 mld zł środków na szkolnictwo wyższe i naukę pochodzi z funduszy unijnych. Według niego nie są to stabilne fundusze. „Wobec tego baza, jaką mamy jest wyjątkowo uboga” – stwierdził.

Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusz Szczerba powiedział, że obiecane przez resort nauki podwyżki wynagrodzeń wśród społeczności akademickiej mogą stanowić motywacje do wdrażania reformy szkolnictwa wyższego. „Jeśli podwyżki nie będą realizowane, będzie to problem w środowisku akademickim” – podkreślił.

Wiceminister nauki Sebastian Skuza zapewnił, że podwyżki są przewidziane. Przeznaczona jest na to rezerwa w kwocie niemal 802 mln zł. Wiceszef resortu przypomniał, że pod koniec 2019 r. zrównano minimalne wynagrodzenia na uczelniach z instytutami PAN.

Komisja pozytywnie zaopiniowała również planowany budżet Polskiej Akademii Nauk. Wyniesie on 83,2 mln zł i jest zbliżony do ubiegłorocznego budżetu. Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński przypomniał, że środki te przeznaczone są nie tylko na działalność tzw. korporacji PAN i centrali akademii, ale również na 19 jednostek nieposiadających osobowości prawnej, m.in. Bibliotekę Kórnicką czy ogród botaniczny w Powsinie. Wiceminister Skuza dodał, że instytuty polskiej akademii nauk otrzymują na swoją działalność subwencje z innej puli – wynosi ona ok. 800 mln.

Z kolei łączna kwota wydatków na Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2020 r. wyniesie 5,1 mld zł – środki te pochodzą głównie z puli przeznaczonej na naukę, ale też na obronę narodową. Narodowe Centrum Nauki będzie dysponować kwotą blisko 1,3 mld zł. Z kolei Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otrzyma 165,3 mln zł, a Sieć Badawcza Łukasiewicz – 227,4 mln zł.

PAP – Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ ekr/

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *