Rzecznik MEiN: od nowego roku akademickiego kształcenie doktorantów możliwe w zwykłym trybie

Zakładamy, że od nowego roku akademickiego kształcenie w szkołach doktorskich rozpocznie się w zwykłym trybie; będzie to uzależnione od sytuacji epidemicznej – przekazała PAP rzecznik MEiN Anna Ostrowska. Podkreśliła, że resort nie podejmuje prac w kierunku zmian w organizacji kształcenia doktorantów.

Rzeczniczka pytana przez PAP, czy resort planuje w najbliższym czasie zmiany w organizacji kształcenia doktorantów, przekazała, że „ze względu na krótki dotychczas okres funkcjonowania szkół doktorskich i ich ugruntowywania się w strukturach podmiotów, ministerstwo nie podejmuje aktualnie prac zmierzających do kierunkowych zmian w organizacji kształcenia doktorantów”.

Jak podkreśliła, Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązująca od 1 października 2018 r., wprowadziła nowy model kształcenia doktorantów, które odbywa się w szkołach doktorskich. Oznacza to, że pierwsze szkoły doktorskie rozpoczęły swoją działalność w roku akademickim 2019/2020, wobec czego w obecnym momencie w szkołach tych doktoranci kończą już drugi rok kształcenia i podchodzą do wymaganych ustawą ocen śródokresowych.

Ostrowska zaznaczyła, że „na czas rozpoczęcia funkcjonowania szkół doktorskich nałożył się okres pandemii COVID-19, który na przestrzeni ostatnich dwóch lat akademickich wymuszał podejmowanie na bieżąco zmian w organizacji kształcenia doktorantów”. „Zakładamy, że od nowego roku akademickiego kształcenie w szkołach doktorskich rozpocznie się w zwykłym trybie. Oczywiście będzie to uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej” – stwierdziła.

Rzeczniczka MEiN w rozmowie z PAP podkreśliła, że cel funkcjonowania szkół doktorskich pozostaje niezmienny. „Chodzi przede wszystkim o zainteresowanie i zachęcenie szerszego grona młodych pokoleń absolwentów studiów do podejmowania atrakcyjnej ścieżki dalszego rozwoju naukowego; dążenie do osiągnięcia i utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia w szkołach doktorskich oraz wzrost pozycji polskich szkół w rankingach międzynarodowych. Zależy nam również na tym, aby zwiększyć liczbę osób o wyższych kwalifikacjach uzyskujących stopień doktora i rozwijających atrakcyjną karierę zawodową również poza akademią” – powiedziała.

Ostrowska stwierdziła, że w kwestii funkcjonowania szkół doktorskich istotny jest procedowany obecnie projekt rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej. „Zakończono etap uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych – aktualnie w ministerstwie trwa proces rozpatrywania zgłoszonych uwag” – przekazała. Projekt zakłada m.in. to, że szef MEiN będzie ustalał wartości referencyjne dla kategorii naukowych A, B+ i B w dyscyplinach naukowych i artystycznych, a nie – jak do tej pory – zatwierdzał decyzję Komisji Ewaluacji Nauki.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0) obowiązuje od października 2018 r. Na mocy nowych przepisów na uczelniach powstały szkoły doktorskie, w których kształcą się doktoranci. Ustawa wprowadziła też nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji m.in. uczelni. W ewaluacji przyznawane będą kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od tych kategorii zaś zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych. Pierwsza ewaluacja miała pierwotnie objąć lata 2017-2020. Ostatecznie jednak obejmie lata 2017-2021 i rozpocznie się 1 stycznia 2022 r.(PAP)

Autorka: Iwona Pałczyńska

ipa/ mhr/

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *