Różnicujące się społeczeństwo

Sekcja Filozofii Społecznej i Politycznej
Koła Studentów Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt.

Różnicujące się społeczeństwo,

która odbędzie się w dniach 27–28 września 2014 r. w Poznaniu.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół zagadnienia różnicowania się społeczeństwa rozumianego jako proces oraz jego praw.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są przede wszystkim filozofowie społeczni oraz teoretycy socjologii, ale także przedstawiciele innych specjalności tych dziedzin oraz historycy, filologowie, politologowie czy ekonomiści.

Lista zagadnień:

  1. Indywidualizacja/wspólnota. Na jakich zasadach mogą powstawać nowe wspólnoty w warunkach postępującego różnicowania się społeczeństwa?
  2. Struktura. Jaki wpływ różnicowanie się ma na strukturę społeczną?
  3. Cel lub jego brak. Teleologia różnicy?
  4. Klasyka. Jak ujmują proces różnicowania się społeczeństwa teoretycy społeczni?
  5. Klasa/warstwa. Procesy tworzenia się i rozpadu poszczególnych klas społecznych.
  6. Jedno i wielość. Jak ujęcie różnicowania się w ontologii przekłada się na wizję społeczeństwa?
  7. Język. Różnica i różnicowanie się w sferze językowej a obraz bytu społecznego.
  8. Case studies.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *