Rola Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w odzyskaniu i utrwalaniu polskiej niepodległości

Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy

zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Rola Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w odzyskaniu i utrwalaniu polskiej niepodległości,

która odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 r. w Bydgoszczy.

Polskie środowisko naukowe zrzeszone w Szkole Lwowsko-Warszawskiej odegrało szczególnie istotną rolę w przygotowaniu i utrwalaniu niepodległości Polski. Kazimierz Twardowski – twórca Szkoły – zajął się nie tylko organizacją życia naukowego i akademickiego, ale przyczynił się również do wytworzenia wzoru profesjonalnie uprawianej filozofii i nauki. Jeszcze przed pierwszą wojną światową ze Szkoły Twardowskiego wyszło wielu uczniów, którzy intensywnie włączyli się do budowy instytucji naukowych i akademickich w niepodległej Polsce. Animowali oni życie naukowe w początkowym okresie po odzyskaniu niepodległości, wypełniając je solidną pracą badawczą oraz różnorodną aktywnością organizacyjną (nowe programy badawcze, zjazdy naukowe, nowe czasopisma naukowe i periodyki popularyzujące wiedzę).

Obszary tematyczne:

  1. wkład instytucjonalny i intelektualny w tworzenie niepodległego państwa;
  2. kształtowanie patriotyzmu oraz etosu obywatelskiego;
  3. tworzenie uniwersytetów w niepodległej Polsce;
  4. uznanie filozofii i logiki za fundament edukacji;
  5. wolność badań (relacja nauka – państwo);
  6. budowa ładu i porządku państwowego (logika społeczna i aksjologia społeczna);
  7. epizody żołnierskie członków Szkoły.

Zgłoszenia na konferencję należy składać do 30 września 2018 roku na adres: ryszard.mordarski@gmail.com

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *