Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji: Stan, Diagnoza, Rozwiązania

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji: Stan, Diagnoza, Rozwiązania,

która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015 r. w Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b.

Do udziału w konferencji zaproszono grono wybitnych ekspertów z polskich ośrodków naukowych oraz przedstawicieli instytucji wspierających polskie szkolnictwo wyższe. W każdej sesji panelowej przewidziano miejsce dla doktorantów zainteresowanych tematyką konferencji.

Konferencja będzie transmitowana na żywo.

Ramowy program konferencji:


Piątek (29 maja 2015)

12.00-12.40 Oficjalne rozpoczęcie konferencji:
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, mgr Agnieszka Zawadzka
Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Jan Strelau
Autorytet w nauce i relacja „mistrz-uczeń” z perspektywy czasu

12:40-13.00 Przerwa kawowa

13.00-15.30 Sesja panelowa I:
PRZYSZŁOŚĆ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

15:30-16.30 Obiad

16.30-19.00 Sesja panelowa II:
NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE W MODELU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

20.00 Bankiet konferencyjny

Sobota (30 maja 2015)

10.00-12.30 Sesja panelowa III:
EWALUACJA, PARAMETRYZACJA I FINANSOWANIE HUMANISTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH: RÓŻNE MODELE

12.30-12.50 Przerwa kawowa

12.50-13.20 Sesja panelowa IV:
NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE JAKO KLUCZOWY CZYNNIK W ROZWOJU CYWILIZACJI

15:20-15.50 Wykład na zakończenie konferencji: Piotr Voelkel
Nauki humanistyczne i społeczne z perspektywy przedsiębiorcy

15:50-16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji:
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, mgr Agnieszka Zawadzka

16.00 Obiad


Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *