Roczny bilans nastrojów społecznych

W badaniach CBOS wskaźnikami nastrojów społecznych są oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych ich gospodarstw domowych.

W 2014 roku oceny sytuacji osobistej – materialnych warunków życia i kondycji zakładów pracy – kształtowały się na znacznie wyższym poziomie niż oceny sfery publicznej. Rejestrowane w kolejnych miesiącach ubiegłego roku wartości obu wspomnianych wskaźników oscylowały na poziomie 0,4–0,6. O ile jednak najlepsze oceny sytuacji materialnej respondentów przypadły na czas wakacji, o tyle oceny sytuacji w zakładach pracy wykazywały w analizowanym okresie nieznaczną tendencję wzrostową (przerywaną niewielkimi załamaniami). W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy oceny stanu polskiej gospodarki zmieniły się od raczej negatywnych do względnie neutralnych. U schyłku roku 2014 poprawiły się też opinie na temat sytuacji politycznej w kraju – wprawdzie nadal są one krytyczne, ale lepsze niż na początku roku i bezpośrednio po wybuchu tzw. afery taśmowej.

Roczny bilans nastrojów społecznych

Mniej zróżnicowane niż oceny bieżącej sytuacji były w kolejnych miesiącach 2014 roku prognozy na najbliższą przyszłość. Chociaż we wszystkich interesujących nas dziedzinach badani nie spodziewali się większych zmian, to również w tym zakresie większe nadzieje pokładano w rozwoju sytuacji osobistej niż sfery publicznej (na co wskazują nie tylko wartości samych prognoz, lecz również oceny będące dla nich bezpośrednim punktem odniesienia).

Roczny bilans nastrojów społecznych

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w 2014 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *