Roczny bilans nastrojów społecznych

W naszych badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych ich gospodarstw domowych.

Podobnie jak w ubiegłych latach, także w 2017 roku zdecydowanie lepsze były oceny dotyczące sfery prywatnej niż publicznej. Zarówno warunki życia, jak i sytuacja w zakładach pracy oceniane były przez cały ubiegły rok dość dobrze. Wartości tych wskaźników zmieniały się tylko w niewielkim stopniu.

Z kolei w przypadku ocen sytuacji gospodarczej i politycznej obserwowaliśmy w roku 2017 trend wzrostowy. Jednak mimo polepszających się ocen, sytuacja polityczna w Polsce wciąż postrzegana była częściej negatywnie niż pozytywnie. Sytuacja gospodarcza oceniana była wyraźnie lepiej.

Podobnie jak w poprzednich latach, w roku 2017 prognozy na najbliższą przyszłość były mniej zróżnicowane niż oceny bieżącej sytuacji. Badani byli najbardziej pesymistycznie nastawieni wobec rozwoju sytuacji politycznej – prawie przez cały rok większość przewidywała raczej jej pogorszenie niż polepszenie. W pozostałych sferach (gospodarce, warunkach materialnych respondentów, sytuacji w zakładzie pracy) częstszy był optymizm, choć raczej ostrożny.

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w 2017 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *