Roczny bilans nastrojów społecznych

oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych ich gospodarstw domowych.

W roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich, zdecydowanie lepsze były oceny dotyczące sfery prywatnej niż publicznej. W opiniach na temat sytuacji w zakładach pracy oraz warunków materialnych respondentów przez cały rok przeważały oceny pozytywne i – mimo pewnych wahań – były one w miarę stabilne. Gorsze, choć również dość stabilne i w ogólnym bilansie dodatnie, okazały się oceny sytuacji gospodarczej. Niezmiennie najgorzej oceniana była natomiast sytuacja polityczna, w postrzeganiu której przez cały rok więcej było ocen negatywnych niż pozytywnych. Najwyższy poziom krytycyzmu w tym względzie odnotowaliśmy w maju i czerwcu br.

Tak samo jak w ubiegłych latach, w mijającym roku prognozy na najbliższą przyszłość były mniej zróżnicowane niż oceny bieżącej sytuacji, a we wszystkich analizowanych dziedzinach najczęstsze było przekonanie o utrzymaniu status quo. Najbardziej pesymistyczne okazały się prognozy rozwoju sytuacji politycznej. Przez cały rok badani nieco częściej obawiali się jej pogorszenia, niż oczekiwali poprawy. W ogólnym bilansie najczęściej na minimalnym plusie pozostawały prognozy sytuacji gospodarczej. Również powyżej zera i na stabilnym poziomie kształtowały się w tym roku przewidywania odnoszące się do sfery prywatnej, czyli sytuacji materialnej gospodarstw domowych i kondycji zakładów pracy, jednak i w tych wymiarach trudno mówić o wyraźnym optymizmie.

Roczny bilans nastrojów społecznych

Roczny bilans nastrojów społecznych

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w 2016 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *