Prof. Jerzy Zajadło laureatem Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego

Prof. Jerzy Zajadło został laureatem Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego, przyznawanej za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Zwycięzca otrzyma 50 tys. zł na dalsze badania naukowe. Szósta gala konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki odbyła się online.

Specjalizujący się w zakresie teorii i filozofii prawa prof. Zajadło otrzymał nagrodę za książkę „Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych”, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche.

Jak podkreślono na niedzielnej gali, autor w rozważaniach nad współczesnym znaczeniem rzymskich paremii odwołuje się do dorobku filozofii prawa, praktyki tworzenia i stosowania prawa a także zagadnień z zakresu relacji między etyką a prawem i nauką prawa.

„Ważna dla niego jest taka koncepcja etyczna nauki prawa, która powinna bronić się przed +polityczną instrumentalizacją+. W czasie łamania zasad praworządności i kryzysu kultury prawnej książka, która jest zarazem dziełem prawniczym, jak i humanistycznym pokazującym minima iuridica ma szczególne znacznie nie tylko dla prawników” – uzasadniła tegoroczny wybór Kapituła Konkursu, złożona z naukowców z kilku wiodących polskich instytucji naukowych.

Dziękując za wyróżnienie laureat przyznał, ze jego praca powstała z „pewnych niepokojów” prawnika i obywatela.

„Starałem się dać im wyraz na kartach tej książki. Myślę, że te niepokoje podzielają także członkowie Kapituły, skoro zdecydowali się przyznać nagrodę tej właśnie książce. Mimo, że mieliśmy do czynienia z pięcioma wybitnymi dziełami. Muszę podziękować pani profesor i panom profesorom za ten +challenge+, ponieważ było dla mnie zaszczytem móc stanąć w tej konkurencji. Każde z tych dzieł zasługiwało na nagrodę” – powiedział prof. Zajadło.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Elżbieta Żądzińska przypomniała, że wyróżnienie przyznane zostało już po raz szósty. W sumie, we wszystkich edycjach, nadesłano blisko 360 prac z wiodących instytucji naukowych w Polsce. „Dowodem na ogromny potencjał polskiej humanistyki niech będzie fakt, iż w wyjątkowo trudnym dla wszystkich 2020 roku zebraliśmy niemal rekordową liczbę prac, po raz kolejny przekonując się, jak wiele do zaoferowania, bez względu na okoliczności, mają polscy naukowcy” – zaznaczyła.

W tym roku na konkurs wpłynęło blisko 70 prac naukowych z dziedziny humanistyki opublikowanych w 2020 r. Do nagrody nominowano pięć z nich.

Oprócz wyróżnionej publikacji, w gronie finalistów znalazły się dzieła: Mariusza Mazura – „Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956. Aspekty mentalno-psychologiczne”, Piotra Rachwała – „Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900”, Dariusza Śnieżki – „Kompleksja literatury. Studia staropolskie” oraz Karoliny Wigury – „Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach”.

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego została ustanowiona w 2015 r., w ramach obchodów 70-lecia UŁ. Ideą konkursu jest „dawanie dowodu na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach”.

Pierwszym laureatem nagrody został Jan Strelau za publikację z dziedziny psychologii. Przed rokiem nagrodzono Grzegorza Ziółkowskiego za pracę „Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej”, a wcześniej otrzymali ją: Ewa Kołodziejczyk, Dorota Sajewska, Andrzej Friszke.

Patron nagrody – prof. Tadeusz Kotarbiński – był pierwszym rektorem UŁ, wybitnym etykiem, filozofem i wykładowcą akademickim. W swoim dorobku zwracał uwagę na to, jak istotna w pracy wykładowcy akademickiego jest etyka i rola „opiekuna spolegliwego”, czyli człowieka wrażliwego na potrzeby innych, empatycznego, otwartego. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak

bap/ drag/

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *